Administration

Kvalitetssäkrad administration av tjänstepensioner och stiftelser.

Systemstöd

Webbaserade molntjänster för dig som sköter administrationen själv.

Specialisttjänster

När du behöver kompetens som bara experter kan ge dig.

Kommun och landsting – sänkt tjänstepension 2018

Under 2018 får många som varit anställda inom kommun eller landsting en sänkning av sin tjänstepension. På https://www.skandia.se/nyttpensionsbelopp förklarar vi vem som påverkas och anledningen till det sänkta tjänstepensionsbeloppet.